Nyt og unikt undervisningsmateriale i lyd og billeder til fagene dansk og historie. Den danske skole fyldte i 2014 200 år. Et radiodrama tager eleven med på en fiktiv tidsrejse gennem alle tiders skolegang og animerede dokumentarfilm fortæller om, hvordan det var i virkeligheden.

Idéen

Jagten på skolens væsen er en fiktiv lydfortælling om en dreng fra år 2050 og hans robot der på jagt efter skolens væsen. I Rejsefortællingen rapporteres fra en række historiske nedslag i de forskellige tider. Nedslagene perspektiverer fortællingens aktuelle skolelivs-tematikker som læring og disciplin, fællesskab, vilkår, inklusion, afstraffelse.

Fortællingen udspiller sig som et radiodrama. Et radiodrama er en lydfortælling, som benytter sig af dialog, underlægningsmusik og lydeffekter. Radiodramaet skal få lytteren til at forestille sig fortællingen og karaktererne - uden visuelle input. Et radiodrama kan opleves ligeså stærk og psykologisk medrivende som et teaterstykke.

Lydhistorien pirrer fantasi og nysgerrighed, og giver et afsæt for et videre arbejde med supplerende undervisningsmateriale.

Jagten På Skolens Væsen består desuden af fire dokumentariske kortfilm, hvor børn, unge, voksne og ældre-generationen fortæller hver deres historie om deres skoleliv ud fra de aktuelle tematikker, som bliver berørt i lyd-fortællingen.

Filmene sætter fokus på den fælles skolehistorie – og bringer eleverne tættere på en evig aktuel og på samme tid gammel historie, der hele tiden tager os videre på vej mod fremtiden.

Filmene skal inspirere og igangsætte elevernes egne iagttagelser, fortællinger og feltarbejder med skolefortællinger i de forskellige generationer.


Projektet støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler i anledning af skolernes 200 års jubilæum 2014.
— se mere på www.skole200.dk

Mål med projektet

  • Materialet sætter eleverne i stand til at sætte deres egen skolegang i et historisk perspektiv.
  • Eleverne får mulighed for at reflektere, filosofere og stille spørgsmål ud fra en historisk kontekst, som de selv er en del af.
  • Undervisningsmaterialet kan bruges i fagene dansk og historie.
  • Undervisningsmaterialet kan inspirere til dialog om skolens værdier i fx projektundervisning.

 

  • Materialet inspirerer og igangsætter et sprogligt arbejde i fx dansk - både som udgangspunkt for samtaler, diskussioner, interviews og fortællinger, men også som udgangspunkt for tekster, beskrivelser af egne skoledage, reflektioner over begrebet "skoleliv" mm.
  • Eleverne kan udvikle kronologisk overblik og styrke deres viden og forståelse af historiske sammenhænge. Og øve sig i at bruge det til forståelse af deres hverdags- og samfundsliv.